Česká psychologická aliance pro globální změny

Česká psychologická aliance pro globální změny (Czech Psychology Network for Global Changes) vznikla za účelem sdružení a připojení českých psychologických organizací ke Globální psychologické alianci (GPA), kterou zaštiťuje Americká psychologická asociace (APA) a sdružuje více než 60 psychologických organizací z celého světa. Česká republika se připojila ke GPA na podzim 2021.

Originální odkaz GPA zde. (Členové zhruba uprostřed stránky po rozkliknutí banneru.)

GPA vychází z přesvědčení, že problémy globálního charakteru nelze účinně řešit na regionální či individuální úrovni (neboli globální změny vyžadují globální reakci), a také z vědomí toho, že pokud jsou některé problémy globálního charakteru způsobeny lidským chováním (klimatická změna, popírání pandemie Covid-19, šíření dezinformací atd.), jsme jako psychologové jedni z nejpovolanějších, abychom přispěli svými znalostmi a dovednostmi k jejich řešení. 

Abychom mohli organizačně překlenout různorodost psychologických sdružení a organizací a jednotlivých profesních zaměření, vytvořili jsme pro tuto myšlenku Českou psychologickou alianci pro globální změny. Ta postupně oslovuje a sdružuje psychologické organizace ČR včetně univerzit, abychom mohli v kontaktu s GPA za Českou republiku vystupovat jednotně tak, jako to dělají ostatní členové GPA. Přijímáme také individuální členy, pokud nejsou zastoupeni v členských organizacích cpng.

Česká psychologická aliance pro globální změny je apolitická, nestranná a nehierarchická síť profesionálů, jejíž hlavní misí je především flexibilní propojování odborníků z řad psychologů v ČR. Cílem aliance je sdílení a poskytování informací z dění GPA, zprostředkovávání návrhů a objevů českých kolegů na národní i mezinárodní úrovni a koordinace našich reakcí na globální výzvy. Jedním z cílů je také medializace celého projektu. Zapojení se do GPA tedy není jen symbolickým gestem mezinárodní spolupráce, ale také praktickým krokem. Z členství přitom nevyplývají žádné formální povinnosti. Inspirací nám jsou podobné projekty v Německu a dalších zemích EU (např. Psychologists for Future atp.).

***

CÍLE:

Zapojení českých psychologických organizací do společné sítě a její připojení ke Globální psychologické alianci a ke Klimatické deklaraci. (splněno)

Zvyšování uvědomění široké veřejnosti o globálních změnách pomocí psychologických prostředků.

Pomáhání lidem zvládat psychickou zátěž spojenou s globálními změnami a problémy.

Využívání psychologických znalostí při tvorbě efektivních kampaní cílených na změnu chování a prožívání jednotlivců a společnosti.

Využívání psychologických znalostí pro podporu efektivní a smysluplné komunikace veřejně činných osob (politici, aktivisté) o globálních změnách směrem k veřejnosti.

***

CO NABÍZÍME:

Rychlé, moderní a flexibilní propojení psychologů v ČR mezi sebou a s GPA.

Poskytování nejnovějších a nejdůležitějších informací z dění GPA prostřednictvím emailů a našich webových stránek a zprostředkování vašich návrhů a objevů na mezinárodní odborné platformě.  

Podněcování vzniku dílčích pracovních skupin a podporování workshopů pro odborníky i širokou veřejnost.

Poskytování poradenství a konzultací lidem, pro které jsou globální problémy lidstva těžko zvladatelnou zátěží.

Poskytování poradenství a konzultací veřejně činným osobám, které stav problémů a jejich řešení komunikují směrem k široké veřejnosti.