Jak zabránit devalvaci vědy? Výzva odborníkům

21.12.2021

Některé zahraniční zdroje, ale i naše domácí empirická zkušenost začínají ukazovat, že vědecká zjištění jsou znehodnocována a lidé jim přestávají věřit. Jak se to děje a co s tím můžeme dělat? Snažíme se jednak spolupracovat s médii, která k tomuto trendu bohužel negativně přispívají, ale také se snažíme působit i z druhé strany a apelovat na odborníky samotné, aby neprodávali své vzdělání a znalosti v laciných mediálních debatách. Pro tyto účely jsme vytvořili následující výzvu odborníkům, kterou nyní šíříme do světa. Uvítáme v tom vaši pomoc a samozřejmě i vaše nápady a podněty.


VÝZVA ODBORNÍKŮM


Vážení kolegové, vážení odborníci ve svých oborech,

     s úctou k vašemu vzdělání a znalostem vás žádáme, abyste neprodávali svou odbornost a celoživotní intelektuální a vědecké úsilí v laciných mediálních debatách a výměnách názorů, které slouží především k pobavení diváků či posluchačů a ke zvýšení sledovanosti. Podobné veřejné hádky ve skutečnosti nemění postoje recipientů, ale naopak je utvrzují v jejich pohledu a přispívají k prohloubení již tak výrazné polarizace ve společnosti a ke všeobecnému zmatení ("já už nevím, čemu/komu věřit").

     Tam, kde máme vědecké důkazy, výzkumy a ověřená fakta, o nich nepotřebujeme diskutovat s někým, kdo má především odlišný názor, který potřebuje z různých důvodů prezentovat ve veřejném prostoru. Pokud máme fakta, nepotřebujeme obhajovat názory.

     Dikci i obsah naší výzvy inspiroval anglický genetik Sir Paul Nurse, bývalý prezident Royal Society a současný ředitel Ústavu Francise Cricka, který opustil televizní studio BBC před zahájením přenosu poté, co mu redaktor sdělil, že bude mít ve vysílání oponenta. A opustil ho právě se slovy, že neprodá svou Nobelovu cenu v laciné debatě s někým, kdo s ním chce pouze nesouhlasit.

     Je důležité prezentovat vědecká zjištění, výsledky výzkumů, evidence-based data a propagovat vědu a odbornost. Ale stejně tak důležitý je způsob, jakým to děláme, jinak naše snaha může přijít vniveč nebo být dokonce kontraproduktivní.

     Děkujeme i za to, pokud jste naši výzvu přečetli a přemýšlíte o ní.

Za Českou psychologickou alianci pro globální změny


PhDr. Adam Suchý, klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, Olomouc

Doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD., přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky, Brno