KDO JSME

Jak to vzniklo

Česká psychologická aliance pro globální změny (Czech Psychology Network for Global Changes) vznikla za účelem sdružení a připojení českých psychologických organizací ke Globální psychologické alianci (GPA), kterou zaštiťuje Americká psychologická asociace (APA) a aktuálně sdružuje více než 70 psychologických organizací z celého světa. Česká republika se připojila ke GPA na podzim 2021.

GPA vychází z přesvědčení, že problémy globálního charakteru nelze účinně řešit na regionální či individuální úrovni (neboli globální změny vyžadují globální reakci), a také z vědomí toho, že pokud jsou některé problémy globálního charakteru způsobeny lidským chováním (klimatická změna, chování lidí během pandemie Covid-19, šíření dezinformací atd.), jsme jako psychologové jedni z nejpovolanějších, abychom přispěli svými znalostmi a dovednostmi k jejich řešení.

Abychom mohli organizačně překlenout různorodost psychologických sdružení a organizací a jednotlivých profesních zaměření, vytvořili jsme pro tuto myšlenku Českou psychologickou alianci pro globální změny. Ta postupně oslovuje a sdružuje psychologické organizace ČR včetně univerzit, abychom mohli v kontaktu s GPA za Českou republiku vystupovat jednotně tak, jako to dělají ostatní členové GPA. Přijímáme také individuální členy, pokud nejsou zastoupeni v členských organizacích cpng.

Česká psychologická aliance pro globální změny je apolitická, nestranná a nehierarchická síť profesionálů, jejíž hlavní misí je především flexibilní propojování odborníků z řad psychologů v ČR. Cílem aliance je sdílení a poskytování informací z dění GPA, zprostředkovávání návrhů a objevů českých kolegů na národní i mezinárodní úrovni a koordinace našich reakcí na globální výzvy. Jedním z cílů je také medializace celého projektu. Zapojení se do GPA tedy není jen symbolickým gestem mezinárodní spolupráce, ale také praktickým krokem. Z členství přitom nevyplývají žádné formální povinnosti. Inspirací nám jsou podobné projekty v Německu a dalších zemích EU (např. Psychologists for Future atp.).


Cíle

  • Zapojení českých psychologických organizací do společné sítě a její připojení ke Globální psychologické alianci a ke Klimatické deklaraci. (splněno)
  • Zvyšování uvědomění široké veřejnosti o globálních změnách pomocí psychologických prostředků. (makáme na tom :)
  • Pomáhání lidem zvládat psychickou zátěž spojenou s globálními změnami a problémy.
  • Využívání psychologických znalostí při tvorbě efektivních kampaní cílených na změnu chování a prožívání jednotlivců a společnosti.
  • Využívání psychologických znalostí pro podporu efektivní a smysluplné komunikace veřejně činných osob (politici, aktivisté) o globálních změnách směrem k veřejnosti.

Nabízíme

  • Rychlé, moderní a flexibilní propojení psychologů v ČR mezi sebou a s GPA.
  • Poskytování nejnovějších a nejdůležitějších informací z dění GPA prostřednictvím emailů a našich webových stránek a zprostředkování vašich návrhů a objevů na mezinárodní odborné platformě.
  • Podněcování vzniku dílčích pracovních skupin a podporování workshopů pro odborníky i širokou veřejnost.
  • Poskytování poradenství a konzultací lidem, pro které jsou globální problémy lidstva těžko zvladatelnou zátěží.
  • Poskytování poradenství a konzultací veřejně činným osobám, které stav problémů a jejich řešení komunikují směrem k široké veřejnosti. 


KOORDINÁTOŘI

Seznamte se s námi

PhDr. Adam Suchý

doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

ADAM SUCHÝ. Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Na Psychiatrické klinice FN Olomouc působil jako vedoucí psycholog, od roku 2009 vede privátní praxi v Prostějově. Působí jako trenér a supervizor v Institutu Dialog. Je členem odborné rady České společnosti pro Gestalt terapii. Více než 20 let publikuje v populárních i odborných časopisech, je autorem knihy "Mediální zlo - mýty a realita" (Triton, 2007). S M. Světlákem vede od roku 2009 skupiny a workshopy pro zdravotníky, pravidelně probíhají především skupiny s lékaři MOU Brno. Zde se také podílejí na projektu zlepšení firemní kultury.

MIROSLAV SVĚTLÁK. Klinický psycholog, gestalt psychoterapeut, odborný asistent a přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se výzkumně i klinicky zabývá tématem emočního uvědomění, regulace emocí, mindfulness a v posledních letech také tématem eHealth. Přednáší lékařskou psychologii a psychosomatiku na LF MU a částečně pracuje jako klinický psycholog na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Brno.


DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

ALEŠ MANDA. Odborný asistent na LF UP Olomouc a překladatel, výuka cizích jazyků, angličtina.