Psychologická pomoc Ukrajině 

Sdružujeme dobrovolníky (psychology a psychoterapeuty) poskytující psychologickou péči Ukrajincům žijícím v ČR a těm, kteří do ČR přicházejí jako uprchlíci.  Seznam těchto dobrovolníků a další informace naleznete na našich stránkách pod těmito odkazy:


Pokud se k nám chcete přidat jako dobrovolník - odborník poskytující psychologickou a psychoterapeutickou péči, vyplňte prosím formulář níže. Je však třeba respektovat podmínky odbornosti: psychologické nebo psychoterapeutické vzdělání (ideálně obojí), vítáme zkušenosti či kurzy krizové intervence a jazykovou vybavenost. Pokud máte pochybnosti, zda se můžete přidat, pište prosím na email psycholog@adamsuchy.cz. Jestliže splňujete podmínky a pochybnosti nemáte, pokračujte na přihlášku (vyplněním souhlasíte se zveřejněním svých údajů v našem seznamu):

Nabídka metody ASSYST© pro zasažené a pomáhající v první linii

Kromě individuální podpory nabízíme zdarma také podporu skupinovou, a to zejména v online formě

Někteří terapeuti a terapeutky z našeho adresáře jsou proškoleni Českým institutem pro psychotraumatologii a EMDR a oprávněni poskytovat pro stabilizaci v akutní stresové fázi metodu ASSYST©Jedná se o soubor postupů, které vycházejí z neurobiologických poznatků, jsou pečlivě ověřené v praxi, na důkazech založené a uživatelsky přívětivé. 

Jsou proto obzvlášť vhodné pro základní stabilizaci zasažených válečným konfliktem i pomáhajících profesionálek a profesionálů v první linii. Napomáhají snížit prožívaný distres a působit preventivně proti rozvoji posttraumatické stresové poruchy.

Když dojde k nepříznivým zážitkům, jako je právě válečný konflikt, může být pro náš mozek obtížné "strávit" všechny stresující informace. To někdy může vyvolat přetrvávající nepříjemné vzpomínky a bolestivé příznaky. Součástí skupinového setkání  je stručná psychoedukace o tom, jak nepříznivé zážitky ovlivňují systém zpracování v našem mozku. Účastníci se dále naučí sebeuklidňující techniky a jak zvládat stresující příznaky, které prožívají. Skupinová setkání nevyžadují, aby účastníci sdělovali své pocity nebo mluvili o svých zkušenostech, a odehrávají se v bezpečném prostředí pod vedením terapeutického týmu.

Ideální v případě pomoci zasaženým je, pokud skupina absolvuje ve dvou dnech čtyři po sobě jdoucí skupiny, mezi nimi odstup cca 2-3 hod. Pak lze udělat jednu až dvě skupiny po týdnu, a to se ukazuje jako dostačující první krizová péče. Nastavení je ale možné přizpůsobit specifickým podmínkám. 

Poznámka: ASSYST je možné využít i v individuálním settingu a offline formě (podle dostupnosti proškolených odborníků), pokud máte zájem vyplňte také formulář níže. 

Máte zájem o tuto službu pro vaše klienty či pracovníky v první linii (zdarma)? Do poptávky prosím stručně popište, pro koho hledáte pomoc a zanechte nám svůj telefon. Bude vás kontaktovat koordinátorka Barbara Ernest (774 235 225). 

POPTÁVKA ASSYST

Spřátelené organizace

Podpůrné zdroje pro pomáhající